Naaiatelier 't Kloske, Oude Leije

Iedereen werkt op eigen tempo en niveau. De groep bestaat uit 4 á 5 personen. Elke week les van 19.30 - 21.30 op maandag- en donderdagavond.

Contactgegevens:
Naaiatelier 't Kloske
Leijester Hegedyk 68
9071 XD Oude Leije

Tel.: 06-20083768
E-mail: grietjerb@hotmail.com