Disclaimer en copyright

Jan Sikkes heeft veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van www.jansikkes.nl. Alle informatie is afkomstig van Jan Sikkes zelf. Ondanks de zorg die wij aan de samenstelling van onze website besteden, kan informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Het is dan ook niet mogelijk dat je aan deze informatie rechten ontleend. Als de op www.jansikkes.nl verstrekte informatie fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel als mogelijk is te corrigeren.

Jan Sikkes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.